פרוייקטים עדכניים (למכירה)

 

תמ"א 38

פס ארוך

 

 

בעלי דירות רבים פונים אלי לאחרונה ומתעניינים בתמ"א 38. האם כדאי? ולמה? מה מקבלים? כדי לעשות סדר בדברים ולאור כניסתה לתוקף של תמ"א 38 מס' 3 , היא התמ"א המעודכנת, נכון להיום, החלטתי להעלות על הכתב את עיקרי הדברים ומשמעותם.

 

על פי ההערכות, מבנים רבים בישראל לא יעמדו ברעידה חזקה. מבנים אלה, ככל הנראה, לא נבנו על פי התקן המחמיר לעמידות מבנים ברעידות אדמה (ת"י 413) שנכנס לתוקף ב- 1975. לפיכך, כל מבנה שנבנה לפני תחילת שנות ה- ,80 ככל הנראה, לא עומד בדרישות התקן.

 

הקביעה לגבי עמידות מבנה לרעידת אדמה נעשית באמצעות בדיקה של כל מבנה ספציפי ע"י בעלי מקצוע מתאימים ו באחריות בעל הנכס.

 

לא ניתן למנוע רעידות אדמה, אך ניתן להיערך לקראתן וכך להקטין את הנזק שהן גורמות.

 

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) נועדה לאפשר חיזוק מבנים שאינם עומדים בדרישות התקן לעמידות מבנים ברעידת אדמה. התוכנית מאפשרת לקבל היתרי בנייה לחיזוק מבנים וגם לתוספות בנייה, תוך קבלת הקלות מס ופטורים משמעותיים.

 

תמ"א 38 (1) אושרה ופורסמה לראשונה בשנת 2005 אולם במבחן הזמן התברר שתמ"א 38 (1) לא הניבה בניה בהיקפים גדולים היות והתמריצים בה לא היו מספיק משתלמים לבעלי הדירות וליזמי הבניה לצורך חיזוק המבנה. תמ"א 38 (2) אפשרה הריסת הבית הישן ובנייתו ומחדש אולם גם עובדה זו לא היוותה תמריץ.

 

מבקר המדינה פרסם במרץ 2011 דו"ח על "עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה – תמונת מצב". בדו"ח נאמר כי אין באמצעי העידוד הכלכליים והמנהליים שניתנו בתמ"א 38 משום תמריץ לחיזוקם של מבני מגורים באזורי הפריפריה. מהדו"ח עולה גם שנכון לתחילת שנת 2010 גם באזורים שבהם השתלם ליישם את תמ"א 38, התקדם היישום רק מעט, וחוזקו במסגרתה מעט מאוד מבנים. לאחרונה נכנסה לתוקף תמ"א 38 (3) מדובר בתכנית משופרת אשר באה להרחיב ולהוסיף את התמריצים לחיזוק בניינים בכל רחבי הארץ כפי שאפרט להלן -  ראשית, חשוב לדעת כי התכנית חלה על מבנים קיימים אשר הוצא היתר לבנייתם קודם ה 1 בינואר 1980 גם אם לאחר הקמתם נעשו בהם תוספות בניה ( אך לא אחרי 18/5/2005) ובל מקרה מותנה בבדיקת מהנדס וקביעתו כי יש צורך לחזק את המבנה.

במידה והמבנה עומד בתנאים, רשאית הוועדה המקומית להתיר לו תוספות בניה, ובלבד שהמבנה יחוזק.

 

האפשרויות לתוספת זכויות בניה הן :

פס כותרת

 

בולט   סגירה ומילוי של קומה מפולשת (קומת העמודים)

 

בולט   הקמת קומה או קומות (מקסימום 2 וחצי קומות)

 

בולט   הקמת קומה חלקית על הגג

 

הרחבת קומות קיימות בבניין לצורך תוספת יח"ד חדשות (הקמת אף נוסף)
הרחבת קומות לצורך הרחבת הדירות הקיימות במבנה.

 

הרחבת הקומות הקיימות לצורך הרחבת הדירות הקיימות מוגבלת לתוספת של 25 מ"ר לדירה (כולל ממ"ד) , כך שאם לדוגמא מדובר בבית ובו 2 דירות בקומה בשטח 100 מ"ר כל אחת, הרי שניתן להגדיל את הקומה לשטח של 250 מ"ר (מקסימום) ולהוסיף 2 וחצי קומות נוספות.

 

מטבע הדברים, היות ומדובר בבניינים ישנים אשר עוברים במסגרת תכנית זו שיפוץ נרחב ונוספות להן דירות חדשות, מקובל להוסיף למבנים אלה מעלית ומרפסות אשר תורמות גם הן לחיזוק המבנה.

דיירי המבנה הישן משדרגים את הבניין בו הם גרים, תוספת המעלית, המרפסת, הממ"ד משביחים את הדירה ומעלים את שוויה בעשרות אחוזים.

 

בקבוצת בן גלים מחלקה המתמחה בתמ"א 38 ויישומה. החברה עוסקת בימים אלה במיזמי תמ"א 38 ברמת השרון ובחיפה.

 

לפרטים נוספים - 04-8428842 או 0544484831 או פנו אלינו למייל bengalim@bezeqint.net

   
לפני אחרי
   לפני     אחרי

 

 

pdf  תמ"א 38 נוסח משולב של הוראות התכנית

 

 

 

 

 

 

  גבי בן גלים חברה לבניין בע"מ       גבי בן גלים | בן גלים

  שד' ירושלים 3 קרית ביאליק, מיקוד 27031 | טל' 04-8428842 | פקס 04-8426888 |  פיייסבוק | דוא"ל office@bengalim.co.il